• Materská škola
    sv. Františka Assiského

 

Naši najmenší v mesiaci december navštívili Galériu Jozefa Kollára, ktorá sídli v našom historickom meste. Deti si prezreli a zoznámili sa s mimoriadne cennou kolekciou umeleckých diel, ktoré vznikli v Banskej Štiavnici a iných baníckych regiónoch Slovenska. Najviac sa však oboznamovali s dielami, prácou a životom banskoštiavnického rodáka Jozefa Kollára. Deti sa v galérii zahrali na umelcov a vyskúšali si tak prácu Jozefa Kollára.