• Materská škola
    sv. Františka Assiského

 

Aj do našej škôlky zavítal sv. Mikuláš. My sme boli pripravení na jeho návštevu a tak sme krásne vystupovali. A, B, aj C trieda si pripravili nádherné programy. Mikulášovi spievali, recitovali, hrali scénky a tancovali. Čert prísť nemusel, lebo sme sa snažili celý rok poslúchať. Mikuláš nás odmenil sladkými balíčkami a my sme mu sľúbili, že budeme dobrí.