• Materská škola
    sv. Františka Assiského

 

V stredu 9. novembra sa mladí výtvarníci z  okresu Banská Štiavnica stretli na ďalšom ročníku výtvarnej súťaže Františkova púť, tentokrát na tému JESEŇ. Zúčastnili sa jej 3 materské školy a 5 základných škôl, spolu súťažilo 36 detí v štyroch kategóriách. Pán riaditeľ prítomných privítal a vyzdvihol prínos výtvarných súťaží v našom okrese, ktoré zjednocujú a hľadajú spoločné snahy všetkých škôl - rozvíjať tvorivosť a spolupatričnosť u žiakov i učiteľov. Na súťaži sa interdisciplinárne prepojili tri vyučovacie predmety: slovenský jazyk, hudobná a výtvarná výchova: žiačky 7.A triedy Nina Buzalková a Anna Chovanová jesennú náladu navodili piesňou Jesenná láska. Žiaci našej školy sa umiestnili nasledovne: v II. kategórii získala 1. miesto Nela Slančíková (3.A) a 3. miesto Zuzana Auderová (3.A); v III. kategórii obsadila 1. miesto Henrieta Dudáková (5.A) a 3. miesto Vanesa Juhásová (5.A) a v IV. kategórii získala 3. miesto Veronika Bačíková (8.A). Ceny víťazom a diplomy všetkým zúčastneným odovzdali p. učiteľka Helena Chovanová a pán kaplán Pavol Lojan, ktorý na záver aj všetkých požehnal.