• Materská škola
    sv. Františka Assiského

 

Svetový Deň mlieka sme oslavovali aj v našej materskej škole. Z krabíc od mlieka sme s deťmi C triedy vytvorili krokodíla s obrovskými zdravými a silnými zubami. To určite preto, že pije veľa mlieka... :)