• Materská škola
    sv. Františka Assiského

 

V utorok 12. apríla otvorila brány naša materská škola, aby ukázala budúcim škôlkárom, čo ich u nás čaká. V každej triede si p. učiteľky pripravili inú vzdelávaciu aktivitu. Tešíme sa na každého nového škôlkára!