• Materská škola
    sv. Františka Assiského

 

V stredu 10. februára sme mali vyhodnotenie súťaže o najkrajšiu vtáčiu búdku. Detičky doniesli búdky a kŕmitká pre vtáčiky, pretože vieme, že sa o nich máme v zime starať a v lete nás za to odmenia krásnym vtáčim spevom.