• Materská škola
    sv. Františka Assiského

 

Prváci si pre nás vrámci telesnej výchovy pripravili rozcvičku a rôzne športové aktivity, kde sme preskakovali prekážky, kotúľali sa, triafali raketkami terčíky, či súťažili v behu. Zahrali sme sa naháňačku v dvojiciach, trojiciach a vyskúšali sme si aj podanie hlásenia na konci telesnej výchovy. Spoločne sme sa zabavili a hlavne zašportovali. Ďakujeme aj p. učiteľke Kataríne Lalovej za ukážku hodiny!