• Materská škola
    sv. Františka Assiského

 

Vo štvrtok 24. septembra boli u nás tréneri psíkov, ktorí nám na našom multifunkčnom ihrisku predviedli, čo ich domáci miláčikovia dokážu. Tréning mali určite náročný a dlhodobý, pretože predstavenie bolo veľmi kvalitné a zaujímavé. Vystúpenie potešilo všetky detičky z našej materskej školy i pani učiteľky. Ďakujeme!