• Materská škola
    sv. Františka Assiského

 

Keďže žijeme v krásnom historickom meste Banská Štiavnica, nemohli sme nevyužiť pekné septembrové počasie na prechádzku. Navštívili sme Námestie sv. Trojice, Starý zámok, Nový zámok, či Botanickú záhradu. Nakoniec sme išli na Kalváriu, kde nám jej správca Mgr. Martin Macharik vravel o ochrane prírody a správaní sa na cirkevnej pôde. Ďakujeme a tešíme sa na ďalšie objavy v našom meste.