• Materská škola
    sv. Františka Assiského

 

Vybrali sme sa pozrieť, ako pracuje hasičský zbor v našom meste Banská Štiavnica. Ukázali nám vybavenie hasičského auta, techniky hasenia, či zabezpečovanie zranených. Ďakujeme im za ich ochotu a čas!