• Materská škola
    sv. Františka Assiského

 

Aj tento rok sa deti našej materskej školy zúčastnili plaveckého výcviku. Všetci to zvládli veľmi dobre a ocenil ich za to aj pán Vodník.