• Materská škola
    sv. Františka Assiského

 

V piatok 12. júna nastala tá chvíľa, kedy sa oficiálne rozlúčili deti z našej C triedy materskej školy, keďže od budúceho školského roka budú chodiť do základnej školy. Pripravili si pre nás program, v ktorom recitovali básne, spievali, tancovali, či zahrali scénku. Ďakujeme im za všetky spoločne strávené chvíle a prajeme im veľa úspechov pri nadobúdaní vedomostí.