• Materská škola
    sv. Františka Assiského

 

Naša Materská škola sv. Františka Assiského zorganizovala v stredu 3. júna Františkovu olympiádu pre 5-6 ročné deti materských škôl celého okresu. Podujatie sa začalo predstavovaním družstiev materských škôl, prinesením vlajky a olympijského ohňa. Následne deti vypustili balóny, čím sme pozdravili všetky ostatné deti, ktoré sa Františkovej olympiády nezúčastnili. Potom sa už súťažilo v disciplínach: vytrvalostný beh, prekážkový beh, beh na 30 m, preteky na bicykli, skákanie vo vreci, preteky na odrážadlách, beh s kočíkom a beh s autíčkom. Najlepší traja v každej disciplíne boli ocenení p. primátorkou Mgr. Nadeždou Babiakovou. Tešíme sa na ďalší ročník tohto vydareného podujatia!