• Materská škola
    sv. Františka Assiského

 

Máj je obdobím zábav a preto sme aj my využili túto príležitosť na bližšie vzájomné spoznanie sa a prehĺbenie vzťahov rodičov detí z našej materskej školy aj touto formou. Všetci boli totiž pozvaní na rodičovský majáles, ktorý sa konal v sobotu 23. mája v školskej jedálni. Živá hudba a sprievodný program dotvorili tú správnu atmosféru, na ktorú sa len tak nezabudne.