• Materská škola
    sv. Františka Assiského

 

V sobotu 16. mája sme sa zúčastnili v diecéznom pútnickom mieste Staré Hory špeciálneho podujatia Púť Detí 2015. Pozvané boli všetky deti predškolského veku sprevádzané ich rodičmi. Púť sa začala sv. omšou a pokračovala programom pre deti na studničke. Deťom sa veľmi páčilo a určite sa zúčastníme aj budúci rok!