• Materská škola
    sv. Františka Assiského

 

Deti z našej Materskej školy sv. Františka Assiského si pripravili veľkonočné folklórne vystúpenie, v ktorom predstavili zvyky a tradície spojené s týmto obdobím.