• Materská škola
    sv. Františka Assiského

 

Na konci fašiangového času sme mali v škôlke karneval. Deti a aj p. učiteľky sa obliekli do masiek a spoločne sme sa zabávali pri hudbe, tanci a rôznych hrách. Potom nám tety kuchárky priniesli sladké šišky, ktoré sme s veľkým nadšením privítali.