• Materská škola
    sv. Františka Assiského

 

V predstihu v piatok 5. decembra navštívil aj našich najmenších škôlkárov sv. Mikuláš. Tí už boli na neho pripravení uvítacím programom, ktorý sa sv. Mikulášovi veľmi páčil a deti si zaslúžili sladkú odmenu.