• Materská škola
    sv. Františka Assiského

 

Nelka Slančíková a Janko Garai sa zúčastnili speváckej súťaže vo sv. Antone s názvom Spievaj si vtáčatko.