• Materská škola
    sv. Františka Assiského

 

Boli sme na návšteve hvezdárne v Žiari nad Hronom. Naučili sme sa nové zaujímavosti o planétach, hviezdach a o celom vesmíre. Na návštevu sme išli aj ku naším kamarátom z Cirkevnej materskej školy.