• Materská škola
    sv. Františka Assiského

 

Október je mesiac úcty k starším. Spolu s pani učiteľkami sme pre našich starých rodičov pripravili folklórny program.