• Materská škola
    sv. Františka Assiského

 

Naše deti z materskej školy sa zúčastnili lyžiarskeho výcviku. Všetci predviedli, že im to ide na lyžiach dobre a určite zahanbili niektorých starších lyžiarov.