• Materská škola
    sv. Františka Assiského

 

Vo štvrtok 6. decembra prišiel do našej škôlky sv. Mikuláš. My sme sa na jeho návštevu pripravovali a preto sme mu hneď predviedli naše vystúpenia. Okrem sv. Mikuláša tam boli aj naši rodičia, ktorí si nás tiež radi pozreli. Vystúpenie bolo určite skvelé, lebo sv. Mikuláš nás všetkých odmenil sladkou odmenou.