• Materská škola
    sv. Františka Assiského

 

V piatok 16. novembra sa v telocvični našej školy uskutočnilo divadelné predstavenie pod názvom Ufúľaná rozprávka. Bolo uskutočnené vrámci envirovýchovy pre žiakov materskej školy a 1. stupňa cirkevnej základnej školy.