• Materská škola
    sv. Františka Assiského

 

Oslava 20. výročia obnoveného katolíckeho školstva v Banskej Štiavnici sa uskutočnila vo štvrtok 4. októbra. Začala sa slávnostnou sv. omšou, ktorú celebroval dôstojný pán Martin Ďuračka z Univerzitného pastoračného centra v Banskej Bystrici. Po sv. omši bol program, ktorý začal hranou scénkou o sv. Františkovi z Assisi, pokračoval spevom Zboríka a predstavením detí z našej materskej školy. Program sa ukončil prezentáciou fotiek, ktoré zachytávali históriu života našej školy od jej vzniku po súčasnosť a ďakovaním všetkým ľuďom, ktorí sa o to pričinili. Následne sa pokračovalo v priestoroch Katolíckej spojenej školy, kde bola prehliadka budovy a recepcia.