• Materská škola
    sv. Františka Assiského

 

Vo Svätom Antone sme predviedli krásne tanečné vystúpenie.