• Materská škola
    sv. Františka Assiského

 

Pod vedením pani učiteliek deti predviedli krásne vystúpenie pastierov pre sv. Mikuláša a aj návštevníkom vo Svätom Antone.