• Materská škola
    sv. Františka Assiského

 

Deti pod vedením pani učiteľky prichystali a previedli ukážky ľudového tanca pre starých rodičov a pre ľudí v domove dôchodcov.