• Materská škola
    sv. Františka Assiského

 

Deti z našej materskej školy sa zúčastnili speváckej súťaže s názvom Spievaj si vtáčatko.