• Materská škola
    sv. Františka Assiského

 

Aj keď máme len 6 rokov, naučili sme sa už lyžovať. Spolu so žiakmi CZŠ sme sa zúčastnili „lyžiarskeho výcviku“ na malom lyžiarskom vleku na Ski Salamandra. Za usilovnosť sme boli odmenení osvedčením o lyžiarskom výcviku.