• Materská škola
    sv. Františka Assiského

 

Dňa 27.11.2010 sme boli vystupovať na celoslovenskej prehliadke heligonkárov vo Sv. Antone.