• Materská škola
    sv. Františka Assiského

 

K príležitosti Úcty k starším v stredu 27. 10. 2010 o 14.30 hod. sa naše deti poďakovali formou pripraveného programu svojim starým rodičom za ich lásku, trpezlivosť a ochotu venovať sa svojim vnúčatám.