• Materská škola
    sv. Františka Assiského

 

V stredu 27.10.2010 navštívili deti z Detského folklórneho súboru Sitňanček domov dôchodcov. Svojimi básničkami, pesničkami a tancom spríjemnili k príležitosti Úcty k starším predpoludnie všetkým starším občanom mesta Banská Štiavnica, ktorí sú ubytovaní v tejto inštitúcii.