• Materská škola
    sv. Františka Assiského

 

Dňa 12.10.2010 sa v našej Materskej škole uskutočnila súťaž o najkrajšie vyzdobenú tekvicu. Rodičia spolu s deťmi si ozdobili tekvice a priniesli ich do škôlky. Zdokumentované prílohy svedčia o tom, že všetci sa snažili vyzdobiť svoju tekvicu čo najkrajšie. Diplom dostali všetci, lebo porota sa nevedela rozhodnúť, ktorá z tých "krásavíc" je najkrajšia.