• Materská škola
    sv. Františka Assiského

 

Hovorí sa, že každý začiatok je ťažký. Aj my sme už prekonali tento začiatok, deti si už zvykli na nové prostredie, na nových kamarátov a učiteľov. Po oslovení rodičov, aby do MŠ prinášali prázdne a čisté krabice z mlieka, sme hneď zistili, že naša spolupráca bude na dobrej úrovni. Celý mesiac september si deti prinášali tetrapaky z mlieka. Deti z týchto krabíc stavali, lepili a tvorili zvieratá, kostol, domy, stromy... Táto práca ich veľmi bavila, s radosťou tvorili a ani si neuvedomovali, že táto radosť je vďaka mlieku, ktoré všetci veľmi potrebujeme pre náš organizmus, zdravie a dobrý vývoj našich detí. Takto sme vzdali úctu jednej z najdôležitejších potravín, ktorá by nemala chýbať pri zdravej výžive. Ďakujeme za príjemne strávené chvíle rodičom 27 detí, ktoré navštevujú našu Katolícku materskú školu a dôverujú nám pri ich predprimárnom vzdelávaní. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu v rôznych zaujímavých akciách.