• Materská škola
    sv. Františka Assiského

 

S deťmi z našej katolíckej materskej školy sme sa zúčastnili behu na štadióne ŠK Lesy v Banskej Belej. Bežali trať 50 m, pričom Jojko Šteffek sa umiestnil na krásnom 3. mieste, k čomu mu gratulujeme. Zúčastnení: A. Palášthyová, L. Maruniak, V. Šteffek, J. Šteffek, A. Daubnerová.