• Materská škola
    sv. Františka Assiského

 

Od 8.2.2021 obnovujeme činnosť MŠ podľa podmienok v zmysle rozhodnutí Pandemickej komisie, Ústredného krízového štábu, Úradu verejného zdravotníctva a ministra školstva, vedy, výskumu a športu. Podmienkou účasti dieťaťa je negatívny test na COVID-19 jedného z rodičov, pričom test nesmie byť starší ako 7 dní. Škola nemá zriadené vlastné odberové miesto; na testovanie môžete využiť odberové miesto v Kultúrnom centre na Kammerhofskej ulici.

Pri nástupe do školy je zároveň potrebné vypísať Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti (tlačivá budú k dispozícii aj vo vestibule školy):

--> Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti

--> INFORMÁCIE PRE DOTKNUTÉ OSOBY o dobrovoľnom súhlase k spracúvaniu dokladov preukazujúcich negatívny test na ochorenie COVID-19 alebo predloženie výnimky pre prevádzkovateľa