• Materská škola
    sv. Františka Assiského

 

Pán života a smrti si dňa 14.5.2020 povolal k sebe zanieteného iniciátora vzniku našej školy Mons. Imricha Šišuláka, ThLic. Mnohé roky duchovne viedol a formoval našu školu a v duchu sv. Františka Assiského podnecoval k láske k Bohu a k ľuďom. Nech mu dobrotivý Pán odmení všetku námahu pre blaho a rozvoj našej školy.

Odpočinutie večné daj mu Pane a svetlo večné nech mu svieti, nech odpočíva v pokoji. Amen.