• Katolícke gymnázium
    sv. Františka Assiského

 

Prečo iPad?

iPad spĺňa akademické potreby študentov a učiteľov potrebných na digitalizáciu vzdelávacieho procesu v 21. storočí. iPady sa ľahko a intuitívne ovládajú, k dispozícii je množstvo aplikácií stiahnuteľných z AppStore. Na iPade sa môžu prezerať a čítať elektronické knihy a publikácie stiahnuteľné priamo z Internetu a to všetko sa môže ovládať jedným prstom. Až 10 hodinová výdrž batérie je zárukou, že zariadenie je k dispozícii nielen počas vyučovania ale aj doma. Každé zariadenie sa dá personalizovať na konkrétne požiadavky užívateľa. K výučbe a opakovaniu učiva sa môže pristupovať toľkokrát, kým si ho študenti neosvoja. Pre budúce pokračovanie na vysokej škole je k dispozícii služba iTunes U, kde sa nachádza množstvo vzdelávacieho materiálu z univerzít z celého sveta, ktoré sú k dispozícii zadarmo. S iPadom je vďaka wifi pripojeniu k dispozícii kedykoľvek prístup na Internet a tak sa naskytuje možnosť mať na každej hodine k dispozícii nepreberné množstvo informácií z celosvetovej knižnice "vedomostí a znalostí".  S podporou BlueTooth je možné k zariadeniu pripojiť ďalšie pomocné "nástroje" ako sú sondy alebo elektronické mikroskopy. Keď sa to zhrnie, tak študenti a učitelia majú k dispozícii v jednom zariadení hodnotné pracovné nástroje umožňujúce im efektívne a kvalitné vzdelávanie.