• Katolícke gymnázium
    sv. Františka Assiského

 

25.5.2017 Rozlúčka s gymnazistami (galéria)

22.-23.5.2017 Maturitná skúška, ústna časť

15.-19.5.2017 Akademický týždeň

8.-12.5.2017 Výmenný pobyt žiakov z partnerskej školy z Budapešti v Banskej Štiavnici (galéria)

7.4.2017 Deň kresťanských učiteľov

5.4.2017 Duchovná obnova učiteľov a zamestnancov školy - krížová cesta (galéria)

16.3.2017 Maturitná skúška z Matematiky, písomná časť

15.3.2017 Maturitná skúška z Anglického jazyka, písomná časť

14.3.2017 Maturitná skúška zo Slovenského jazyka a literatúry, písomná časť

8.3.2017 Medzinárodný deň žien (galéria)

19.1.2017 Olympiáda v nemeckom jazyku, okresné kolo

18.1.2017 Olympiáda v anglickom jazyku, okresné kolo; v kategórii 2B (3. a 4. ročník) sa umiestnil Kristián Kováč (4.G) na krásnom 2. mieste. Gratulujeme!

11.1.2017 Požehnanie priestorov školy (galéria)

22.12.2016 Vianočná besiedka, požehnanie detí a rodičov (galéria)

21.12.2016 Povolanie Pápež, divadelné predstavenie v Nitre

22.11.2016 Turnaj v bedmintone, okresné kolo

22.11.2016 ...a Slovo bolo u Boha..., diecézne kolo súťaže v prednese kresťanskej poézie a prózy v Banskej Bystrici

8.11.2016 Turnaj v stolnom tenise

7.-11.11.2016 I-bobor, informatická súťaž; kategória Senior: Jozef Gibala (4.G) - 56,02 bodov, 85. percentil; Kristián Kováč (4.G) - 51,02 bodov, 76. percentil

20.10.2016 Denník Anny Frankovej, divadelné predstavenie vo Zvolene pre žiakov 8.A, 9.A a 4.G

11.10.2016 Cezpoľný beh, majstrovstvá okresu

5.10.2016 OŽaZ, praktická časť

5.10.2016 Horehronské dni, atletické preteky

4.10.2016 OŽaZ, teoretická časť

4.10.2016 Sviatok sv. Františka Assiského - patróna školy, sv. omša o 8:30 v školskej kaplnke spojená s jej požehnaním (galéria)

17.9.2016 Svätá omša pre žiakov 4.G o 18:00

16.9.2016 Návšteva divadla - Skrotenie zlej ženy

5.9.2016 Začiatok školského roka 2016/2017, slávnostná sv. omša vo farskom kostole o 8:30