• Katolícke gymnázium
    sv. Františka Assiského

 

29.6.2016 Slávnosť sv. Petra a Pavla; ďakovná sv. omša o 8:30 vo farskom kostole, odovzdávanie vysvedčení (galéria)

20.-22.6.2016 Školský výlet študentov 3.G - Štúrovo

3.6.2016 Malý beh Trate mládeže (galéria)

1.6.2016 Rozlúčka so štvrtákmi (galéria)

30.-31.5.2016 Maturitná skúška; ústna časť

30.-31.5.2016 Kurz kariérneho poradenstva pre študentov 3. ročníka (galéria)

28.5.2016 Duchovná obnova pre ženy od 15:00 v priestoroch školy; exercitátor: sr. Dária Miezgová (Komunita blahoslavenstiev) (galéria)

23.-27.5.2016 Akademický týždeň pre študentov 4.G

21.5.2016 Duchovná obnova pre mužov od 15:00 v priestoroch školy; exercitátor: Vladimír Maslák (správca OZ Dobrý pastier)

11.5.2016 Atletika - družstvá; okresné kolo

2.-6.5.2016 Návšteva žiakov a študentov z partnerskej školy z Gymnázia sv. Margity v Budapešti

27.4.2016 "Something like my life"; divadelné predstavenie našich žiakov a študentov z krúžku Anglické divadlo, ktoré sa uskutočnilo vrámci Shakespearovho dňa v Kultúrnom centre v Banskej Štiavnici  (galéria)

20.-22.4.2016 Valné zhromaždenie Združenia katolíckych škôl Slovenska za účasti Mons. Cyrila Vasiľa, sekretára Kongregácie pre východné cirkvi

13.-15.4.2016 RoboCup Junior Slovensko 2016; roboticko-programátorská súťaž - V dňoch 13.-15.4. sa náš študent Jakub Lulák (3.G) spolu s Matejom Dudákom (2.B - Gymnázium Andreja Kmeťa) zúčastnili roboticko-programátorskej súťaže RoboCup Junior Slovensko 2016 v Liptovskom Mikuláši. Súťaž je organizovaná Slovenskou spoločnosťou elektronikov, ktorého sa zúčastňujú aj žiaci a študenti z Chorvátska a zo Slovinska. Súťaží sa v kategóriách Záchranár (podkategórie Line, Maze, CoSpace), Tanec a Futbal. Žiaci sú rozdelení podľa veku do skupín primary (základné školy) a secondary (stredné školy). Študenti súťažili v kategórii Záchranár - CoSpace Rescue secondary. Je to kategória, kde sa súťaží vo virtuálnej aréne s virtuálnymi robotmi. Súťaž prebieha podľa medzinárodných pravidiel, ktoré sú každý rok zložitejšie. Po spresnení nových pravidiel a noci strávenej nad prerábkou algoritmov sme nakoniec skončili na 4. mieste. Obom študentom ďakujeme za reprezentáciu škôl.

8.-12.4.2016 Pangea; matematická súťaž

7.4.2016 Deň kresťanských učiteľov; spomienka na sv. Jána de la Salle

7.4.2016 ​Výstava Holokaust v priestoroch Gymnázia Andreja Kmeťa v Banskej Štiavnici (galéria)

2.4.2016 ...a Slovo bolo u Boha...; celoslovenské kolo recitačnej súťaže (galéria)

23.3.2016 Krížová cesta učiteľov (galéria)

21.3.2016 Putovná výstava fyzikálnych pokusov; interaktívna prezentácia pre študentov (galéria)

18.-19.3.2016 Junior internet; súťaž o najlepšiu webstránku v Bratislave

17.3.2016 Písomná časť maturitnej skúšky z matematiky

16.3.2016 Písomná časť maturitnej skúšky z cudzieho jazyka

15.3.2016 Písomná časť maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry

8.3.2016 Medzinárodný deň žien (galéria)

16.2.2016 Informačno-poradenské stretnutie so zamestnancom Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny

11.2.2016 Beseda s Mgr. Rudolfom Vallom na tému "Manželstvo a rodina" v 2.A triede o 16:00

2.-4.2.2016 Zapojenie učiteľov našej školy do národného štrajku

11.1.2016 Požehnanie priestorov školy (galéria)

9.1.2016 Stužková slávnosť 4.G (galéria)

22.12.2015 Vianočné posedenie pri stromčeku (galéria)

11.12.2015 Návšteva partnerskej školy v Budapešti

6.12.2015 Posledná rozlúčka s naším spolužiakom Jankom Mojičkom (4.A)

4.12.2015 Test profesionálnej orientácie pre študentov 3.G

19.11.2015 ...a Slovo bolo u Boha... - diecézna súťaž v prednese kresťanskej poézie a prózy

9.-13.11.2015 I-Bobor - informatická súťaž

4.11.2015 Turnaj v stolnom tenise, okresné kolo

14.10.2015 Cezpoľný beh, okresné kolo pre študentov, študentky a družstvá (galéria)

8.10.2015 Veľtrh vysokých škôl VAPAC v Bratislave

7.10.2015 Horehronské hry; atletické preteky v Banskej Bystrici

5.10.2015 Sviatok sv. Františka z Assisi - patróna školy, sv. omša o 8:30 vo farskom kostole, návšteva bratov kapucínov (galéria)

29.9.2015 Návšteva divadelného predstavenia Obchod na korze a výstavy Titanic (galéria)

14.9.2015 Ochrana života a zdravia, praktická časť

11.9.2015 Salamandrové dni - účasť študentov v salamandrovom sprievode

11.9.2015 Ochrana života a zdravia, teoretická časť

2.9.2015 Otvorenie nového školského roka - stretnutie v triede o 7:45, slávnostná sv. omša o 8:30 vo farskom kostole, privítanie prvákov a ostatných žiakov a zamestnancov školy

17.-23.7.2015 Celosvetová súťaž v stavbe a programovaní robotov RoboCup Junior 2015 v Hefei v Číne (galéria)