• Katolícke gymnázium
    sv. Františka Assiského

 

30.6.2015 Ďakovná koncoročná sv. omša o 8:30 vo farskom kostole; odovzdávanie vysvedčení

29.6.2015 Slávnosť sv. Petra a Pavla - sv. omša o 8:15 vo farskom kostole; kino: Sedem zhavranených bratov

23.6.2015 Výchovný koncert v Kultúrnom centre

18.-19.5.2015 Školenie Vernier (galéria)

11.6.2015 E-test pre študentov 2.G z matematickej gramotnosti a pre študentov 3.G z matematiky

9.6.2015 E-test pre študentov 2.G z matematiky a pre študentov 3.G z anglického jazyka

4.-6.6.2015 Školský výlet študentov 2.G do Štúrova

4.6.2015 Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi - sv. omša o 8:15 vo farskom kostole; hry a súťaže k Medzinárodnému dňu detí

28.-29.5.2015 Školenie Vernier (galéria)
 
21.5.2015 Rozlúčka so štvrtákmi (galéria)
 
19.5.2015 Ochrana života a zdravia; praktická časť

19.5.2015 Ústna časť maturitnej skúšky

18.5.2015 Ochrana života a zdravia; teoretická časť + cvičenia v prírode

18.5.2015 Ústna časť maturitnej skúšky

11.-15.5.2015 Akademický týždeň študentov 4. ročníka

4.-8.5.2015 Návšteva študentov a učiteľov z partnerskej školy sv. Margity z Budapešti (galéria)

4.5.2015 Discovering Britain - originálne anglické divadelné predstavenie študentov našej školy (galéria)

27.4.2015 Súťaž družstiev v poskytovaní prvej pomoci: Gymnazisti v zložení: Miroslava Kokyová (3.G), Andrej Neuschl (3.G), Miriam Čečetková (2.G), Barbora Kubiňáková (2.G), Jozef Gibala (2.G), Lívia Sedláková (2.G) sa umiestnili na 4. mieste! Gratulujeme!

20.-24.4.2015 Výmenný pobyt našich žiakov v partnerskej škole sv. Margity v Budapešti (galéria)

16.-18.4.2015 RoboCup Jr. 2015 - súťaž v stavbe a programovaní robotov (galéria)

14.4.2015 Aktuality z trhu práce vrámci hodiny občianskej náuky pre študentov 3.G - PhDr. Peter Csóri

7.4.2015 Deň učiteľov kresťanských škôl a školských zariadení - ocenenie otca biskupa pre Mgr. Helenu Jasovú za pričinenie o rozvoj katolíckeho školstva

1.4.2015 Duchovná obnova učiteľov a zamestnancov školy spojená s krížovou cestou na Kalvárii

1.4.2015 Krížová cesta učiteľov spolu so žiakmi a študentmi v priestoroch školy

21.3.2015 „...a Slovo bolo u Boha...“ - recitačná súťaž kresťanskej poézie a prózy; celoslovenské kolo: Lucia Švecová (2.G) - 3. miesto, ostatní zúčastnení: Lívia Sedláková (2.G). Ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy a gratulujeme!

19.3.2015 Písomná časť maturitnej skúšky z matematiky

18.3.2015 Písomná časť maturitnej skúšky z cudzích jazykov

17.3.2015 Písomná časť maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry

13.3.2015 Biblická olympiáda; dekanátne kolo

1.-4.3.2015 Lyžiarsky výcvik študentov 2.G triedy (galéria)

27.2.2015 School teambuilding (galéria)

13.2.2015 The wave - anglické divadlo

11.2.2015 Olympiáda v nemeckom jazyku; krajské kolo

10.2.2015 Príbeh Márie - filmové predstavenie o 11:00 v Kine Akademik

6.2.2015 Návšteva ministra školstva - Juraja Draxlera, MA

30.1.2015 Odovzdanie polročných výpisov známok

28.1.2015 Florbal - dievčatá; okresné kolo

27.1.2015 Florbal - chlapci; okresné kolo

15.1.2015 Volejbal; okresné kolo

15.1.2015 Olympiáda v anglickom jazyku; okresné kolo: Kategória 2A Lucia Švecová (2.G) - 2. miesto

14.1.2015 Posvätenie priestorov školy

13.1.2015 Olympiáda v nemeckom jazyku; okresné kolo: Kategória 2A Barbora Kubiňáková (2.G) - 1. miesto, Kategória 2B Iveta Dobrovičová (3.G). Barbore Kubiňákovej gratulujeme a držíme palce v krajskom kole!

19.12.2014 Anjelská pošta (galéria)

19.12.2014 Predvianočný program a požehnanie

11.12.2014 Exkurzia vo Viedni (galéria)

9.12.2014 Deň otvorených dverí KG

5.-7.12.2014 Účasť na robotickej súťaži v Chorvátsku - Varaždin (galéria)

5.12.2014 Príchod sv. Mikuláša

5.12.2014 Vianočné trhy (galéria)

25.11.2014 Burza stredných škôl v Žiari nad Hronom

18.11.2014 Exkurzia študentov do Literárneho a hudobného múzea a do Pamätníka SNP v Banskej Bystrici

11.11.2014 Odovzdanie pamätného listu sv. Gorazda (galéria)

8.11.2014 Stužková slávnosť 4.G (únos triednej knihy, galéria)

7.-8.11.2014 iBobor – online informatická súťaž

4.11.2014 Stolný tenis; okresné kolo

8.10.2014 Horehronské hry v atletike

6.10.2014 Slávnostná sv. omša k sviatku sv. Františka Assiského – patróna školy (galéria)

26.9.2014 OŽaZ (ochrana života a zdravia) - praktická časť

25.9.2014 OŽaZ (ochrana života a zdravia) - teoretická časť

23.9.2014 Cezpoľný beh

2.9.2014 Slávnostná sv. omša k otvoreniu nového školského roka vo farskom kostole o 8:30