• Katolícke gymnázium
    sv. Františka Assiského

 

27.6.2014 Ďakovná sv. omša – koncoročná, odovzdávanie vysvedčení

2.-3.6.2014 Splavovanie Hrona študentmi našej školy (galéria)

26.5.2014 OŽAZ – teoretická časť ZŠ + GYM

26.-27.5.2014 Ústna časť maturitnej skúšky

19.5.2014 Zápis do 1. ročníka KG

10.4.-12.4.2014 Celoslovenská súťaž v stavbe a programovaní robotov RoboCup 2014 - 2. miesto Jakub Lulák (1.G) v kategórii "Záchranár B" (galéria)

2.4.2014 Anglické divadlo - Snow white and seven strangers (galéria)

27.3.2014 Biblická olympiáda Badín

20.3.2014 Externá forma maturít MAT

19.3.2014 Externá forma maturít ANJ, NEJ

18.3.2014 Externá forma maturít SJL

5.3.2014 OK – volejbal SŠ chlapci

8.2.2014 Ples v družobnej škole sv. Margity v Budapešti (galéria)

4.-7.2.2014 Lyžiarsky výcvik pre žiakov 7.A, 1.G a 2.G (galéria)

3.2-7.2.2014 Pangea – matematická olympiáda

31.1.2014 Odovzdanie  polročných výpisov známok

24.1.2014 OK olympiáda v NEJ

16.1.2014 OK – olympiáda v ANJ

20.12.2013 Rozlúčka s rokom a vianočné vinše, predvianočný program a požehnanie

19.12.2013 Študentská školská rada – návšteva detského domova Hrabiny

13.12.2013 Návšteva partnerskej školy – Gymnázia sv. Margity v Budapešti (učitelia) (galéria)

12.12.2013  Deň otvorených dverí (galéria)

11.12.2013 Školské kolo olympiády ANJ

9.12.2013   Školské kolo olympiády NEJ  KG

28.11.2013 Volejbal dievčatá

27.11.2013 Exkurzia – Jadrová elektráreň Mochovce a Divadlo Andreja Bagara v Nitre (galéria)

23.11.2013 Stužková slávnosť (galéria)

21.11.2013 Deň študentov - primátorka mesta Banská Štiavnica odovzdávala ceny najlepším študentom. Z našej školy boli ocenení Richard Cánik (3.G), Andrej Kallo (3.G) a Lucia Švecová (1.G) (galéria)

19.11.2013 Burza stredných škôl v Žiari nad Hronom

19.11.2013 Turnaj vo futbale

13.11.2013 3 hlavy, 3 perá – diecézna súťaž v Žarnovici

11.-15.11.2013 iBobor – informatická súťaž

6.11.2013 Plávanie – 3. kolo – súťaž stredných škôl

24.10.2013 Imatrikulácie (galéria)

24.10.2013 Voľby prezidenta študentskej rady

23.10.2013 turnaj v basketbale OK

23.10.2013 Privítanie a predstavenie školy pedagógom z Piaristického gymnázia z Budapešti (galéria)

16.10.2013 Svetový deň potravy - besedy, príprava ovocných a zeleninových šalátov

14.-18.10.2013 Návšteva našich študentov v partnerskej škole v Budapešti. Študenti bývali v rodinách, každý deň mali 1. a 2. hodinu vyučovanie Anglického jazyka a 1 hodinu predmetu podľa výberu v Anglickom jazyku. Mimo vyučovania bolo predstavovanie mesta, pamiatok, spoločné posedenia a program podľa výberu partnerskej školy. (galéria)

9.10.2013 plavecké preteky

9.10.2013 VAPAC - veľtrh vysokých škôl v Bratislave + prehliadka priestorov NR SR

5.10.2013 Konferencia o progresívnych metódach vo výuke konaná v Bratislave, na ktorej sme sa podieľali prednáškou a workshopom so skúsenosťami výuky pomocou iPadov

4.10.2013 Spomienka na sv. Františka Assiského - patróna školy, sv. omša vo farskom kostole o 8:30

23.-27.9.2013 Návšteva školy družobným Piaristickým gymnáziom z Budapešti (galéria)

25.9.2013 OŽaZ – praktická časť

22.9.2013 Účasť na podujatí Pochod za život

19.9.2013 OŽaZ – teoretická časť

3.-4.9.2013  Školenie študentov 1.G k používaniu iPad-ov

2.9.2013 Odovzdávanie iPadov študentom 1.G (galéria)

2.9.2013 Začiatok šk. roka 2013/2014, sv. omša vo farskom kostole o 8:30