• Katolícke gymnázium
    sv. Františka Assiského

 

30.6-3.7.2013 duchovná obnova pedagogických a administratívnych zamestnancov (galéria)

28.6.2013 koncoročná ďakovná sv. omša o 8:30 vo farskom kostole, odovzdávanie vysvedčení

22.6.2013 návšteva družobného Piaristického gymnázia sv. Margity v Budapešti

20.-22.6.2013 školský výlet 2.G (galéria)

20.-21.6.2013 školský výlet 1.G a 3.G

13.6.2013 účasť na konferencii konanej pod záštitou ministerstva školstva "Digitalizácia školstva s výhľadom do roku 2020" v Košiciach, prezentácia vrámci projektu "Tablety vo výučbe" (galéria)

12.6.2013 školský výlet 1.G (galéria)

11.6.2013 športový deň žiakov katolíckych škôl Banskobystrickej diecézy v Leviciach (galéria)

11.6.2013 OŽaZ praktická časť

6.6.2013 účasť na konferencii konanej pod záštitou ministerstva školstva "Digitalizácia školstva s výhľadom do roku 2020" v Bratislave, prezentácia vrámci projektu "Tablety vo výučbe" (galéria)

1.6.2013 návšteva z Piaristického gymnázia sv. Margity z Budapešti, stretnutie ohľadom dohody o vzájomnom partnerstve a výmenných pobytoch žiakov

31.5.2013 Jeden svet - filmový festival, o 18:45 adorácia, od 19:00 premietanie 4 dokumentárnych filmov

31.5.2013 Father Frost - anglické divadelné predstavenie v Kultúrnom centre o 9:30 (galéria)

30.5.2013 odovzdávanie koncoročných a maturitných vysvedčení, rozlúčka so študentmi 4.G

30.5.2013 slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi, sv. omša o 8:30 vo farskom kostole, fotografovanie triednych kolektívov

29.5.2013 celoslovenská fyzikálna súťaž Cascade 2013 (galéria)

28.5.2013 OŽaZ teoretická časť

27.-28.5.2013 maturitné skúšky

23.-25.5.2013 výlet do Štrassburgu a Europa-parku

20.-24.5.2013 akademický týždeň študentov 4.G

11.5.2013 Paintball - súboj medzi učiteľmi a žiakmi

6.5.2013 street hokej

17.4.2013 Biblická olympiáda KK

7.4.2013 Deň učiteľov katolíckych škôl

2.4.2013 metodický deň učiteľov katolíckych škôl Banskobystrickej diecézy

27.3.2013 modlitba krížovej cesty na Kalvárii

25.3.2013 Matematický klokan

21.3.2013 Študentské šapitó - rozhlasová relácia za účasti žiakov našej školy

14.3.2013 písomná časť maturitnej skúšky z Matematiky

13.3.2013 písomná časť maturitnej skúšky z Anglického jazyka a Nemeckého jazyka

12.3.2013 písomná časť maturitnej skúšky zo Slovenského jazyka a literatúry

7.3.2013 Masterclasses (galéria)

19.2.2013 naša škola vyhrala 500€ v programe Zelená škola so svojím projektom "Tri svety"!

14.2.2013 slávnostné podujatie "Dedičstvo, vieru nám chráň" (galéria)

14.2.2013 rozhlasová relácia Spoznávajme našich otcov

31.1.2013 odovzdanie polročných výpisov známok

28.-31.1.2013 turistický kurz pre študentov 2.G

28.-31.1.2013 lyžiarsky kurz pre žiakov 7.A a študentov 1.G (galéria)

23.1.2013 olympiáda v nemeckom jazyku OK

18.1.2013 prezentácia pre 4.G o možnostiach štúdia na Katolíckej univerzite

16.1.2013 olympiáda v anglickom jazyku OK

16.1.2013 rozhlasová relácia Spoznávajme našich otcov

10.1.2013 prezentácia pre 4.G o možnostiach štúdia na vysokej škole v zahraničí

10.1.2013 medzinárodná olympiáda v nemeckom jazyku a v anglickom jazyku v Bielsko-Biala

9.1.2013 turnaj vo florbale

8.1.2013 posvätenie priestorov školy

20.12.2012 predvianočný program a požehnanie

20.12.2012 Deň otvorených dverí (galéria)

19.12.2012 turnaj vo florbale

13.12.2012 vianočné trhy od 13:00 do 17:00 (galéria)

13.12.2012 tradície na sv. Luciu (galéria)

12.12.2012 vianočná večera v školskej jedálni pre žiakov a rodičov detí zo sociálne znevýhodneného prostredia

12.12.2012 turnaj vo volejbale - dievčatá

7.12.2012 Noc čítania Biblie

6.12.2012 príchod sv. Mikuláša - sv. omša, odovzdávanie sladkých odmien pre študentov

4.12.2012 posvätenie adventných vencov

3.12.2012 návšteva študentov 2.G v Domove sociálnych služieb KOMPA

29.11.2012 Deň otvorených dverí Karlovej univerzity v Prahe

28.11.2012 turnaj v basketbale OK - dievčatá

21.11.2012 prednáška Vdp. Viktora Jakubova, riaditeľa Pápežských misijných diel na Slovensku, pre 15 - 19 ročných študentov

20.11.2012 Stredoškolák - burza stredných škôl v Žiari nad Hronom

19.11.2012 Vianočná koleda - divadelné predstavenie v anglickom jazyku

16.11.2012 Deň študentov - ocenenie pre vyznamenaných študentov našej školy od p. primátorky

15.11.2012 imatrikulácie (galéria)

14.11.2012 turnaj v basketbale OK - dievčatá

14.11.2012 Spoznaj svojich otcov - relácia v školskom rozhlase

13.11.2012 turnaj vo futbale OK - chlapci

12.-16.11.2012 informatická súťaž iBobor

10.11.2012 stužková slávnosť, o 17:00 hod. sv. omša vo farskom kostole  (galéria, pečatenie triednej knihy)

7.11.2012 turnaj v stolnom tenise OK

7.11.2012 súťaž v plávaní - 3. kolo

29.-30.10.2012 Zo života svätých Cyrila a Metoda - literárne pásmo

26.10.2012 svedectvo členov komunity Cenacolo - prijíma stratených mladých ľudí, ktorí chcú nájsť sami seba a zmysel života

24.10.2012 súťaž v plávaní - 2. kolo

16.10.2012 turnaj v basketbale OK

10.10.2012 súťaž v plávaní - 1. kolo

6.10.2012 Paintball v Sielnici pre žiakov 7. - 9. ročníka a študentov gymnázia

4.10.2012 oslava 20. výročia obnoveného katolíckeho školstva v Banskej Štiavnici (galéria)

28.9.2012 Noc výskumníkov v Banskej Bystrici (galéria)

14.9.2012 Ochrana života a zdravia - praktická časť

13.9.2012 Ochrana života a zdravia - teoretická časť

7.9.2012 Salamandrové dni - účasť v sprievode a pomoc pracovníkom Červeného kríža (galéria)

7.9.2012 Krajina jazykov - 1. medzinárodná prezentačno-interaktívna jazyková výstava v Agrokomplexe Nitra

3.9.2012 Spoznaj svojich otcov - aj naša škola sa spolu s ďalšími 10 základnými a strednými školami Banskobystrickej diecézy zapojila do celoročného projektu Spoznaj svojich otcov pri príležitosti 1150. výročia príchodu svätých Cyrila a Metoda na územie Slovenska. Veríme, že pestrými aktivitami – Výtvarné súťaže, Geocaching, Tvorba školského časopisu, Tvorba rozhlasovej relácie a jej prezentácia v rádiu Lumen, Cyrilometodiáda a exkurzie po stopách svätcov, sa podarí žiakom, študentom a ich rodinám priblížiť život a dielo týchto svätcov.

3.9.2012 o 8:30 slávnostná sv. omša vo farskom kostole pri príležitosti otvorenia nového školského roka 2012/2013