• Katolícke gymnázium
    sv. Františka Assiského

 

29.6.2012 slávnosť Sv. Petra a Pavla, ďakovná sv. omša o 8:30 vo farskom kostole, odovzdávanie vysvedčení a knižných odmien v škole

16.-18.6.2012 výlet 3.G (galéria)

24.5.2012 odovzdávanie maturitných vysvedčení, rozlúčka so 4.G + anglické divadelné predstavenie Discovering America (galéria)

22.5.2012 maturitné skúšky z predmetov: Matematika, Nemecký jazyk, Anglický jazyk, Fyzika, Katolícke náboženstvo, Chémia

22.5.2012 OČAP - praktická časť, cvičenia OŽAZ - praktická časť (galéria)

21.5.2012 maturitné skúšky z predmetov: Slovenský jazyk a literatúra, Geografia, Informatika, Občianska náuka, Biológia

21.5.2012 OČAP - teoretická časť, cvičenia OŽAZ - teoretická časť

17.5.2012 slávnosť Nanebovstúpenie Pána - sv. omša o 8:15 v Kostole sv. Kataríny, po sv. omši fotenie žiakov a študentov

14.-18.5.2012 akademický týždeň pre študentov 4.G

14.5.2012 o 14:00 Apple Workshop - praktické predvedenie zariadení iPad v školstve určené pre širokú aj odbornú verejnosť (galéria)

11.5.2012 celoslovenská recitačná súťaž v anglickom jazyku Language Flower - celoslovenské kolo, do ktorého postpila Viktória Soročinová (1.G) - 2. miesto (galéria)

11.5.2012 odovzdávanie iPadov pre študentov 1.G

27.4.2012 celoslovenská recitačná súťaž v anglickom jazyku Language Flower - finále krajského kola, ktoré vyhrala Viktória Soročinová (1.G) s úryvkom z diela Oliver Twist a postúpila do celoslovenského kola!

25.4.2012 program farských misií pre Katolícku spojenú školu (galéria)

21.4.2012 školská zabíjačka - pozvaní všetci zamestnanci školy a rodinní príslušníci

20.4.2012 futbalový turnaj stredoškolákov

17.4.2012 celoslovenská recitačná súťaž v anglickom jazyku Language Flower - semifinále krajského kola, ktorej sa zúčastnila Viktória Soročinová (1.G) a Matej Beňo (3.G). Viktória si vybrala úryvok z diela Oliver Twist a Matej si pripravil vlastnú tvorbu - báseň. Viktória postúpila do finále!

7.4.2012 Deň učiteľov katolíckych škôl

5.4.2012 Apple konferencia v Budapešti

23.3.-30.3.2012 výlet do Londýna, cestou prehliadka Paríža a Bruselu (galéria)

23.3.2012 matematická súťaž Náboj v Bratislave

19.3.2012 anglické divadelné predstavenie "The Canterville Ghost" vo Zvolene

15.3.2012 písomná časť maturitnej skúšky z matematiky

14.3.2012 písomná časť maturitnej skúšky z anglického a nemeckého jazyka

13.3.2012 písomná časť maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry

3.3.2012 medzinárodná olympiáda v nemeckom jazyku v poľskom meste Bielsko-Biala (2. kolo). Zo školského kola, ktorého sa zúčastnilo 6 našich študentov, postúpil Filip Mičo (4.G), ktorý si otestoval svoje vedomosti v konkurencii študentov gymnázií a stredných škôl z Čiech, Slovenska, Maďarska a Poľska

13.2-17.2.2012 turistický kurz pre študentov 2.G

13.2-17.2.2012 lyžiarsky výcvik pre 7.A a 1.G (galéria)

13.2.2012 olympiáda v anglickom jazyku KK vo Zvolene - reprezentoval Matej Beňo (3.G)

31.1.2012 odovzdanie polročných výpisov známok

19.1.2012 olympiáda v nemeckom jazyku OK

18.1.2012 olympiáda v anglickom jazyku OK

12.1.2012 medzinárodná olympiáda v nemeckom jazyku (Bielsko-Biala) ŠK

12.1.2012 posvätenie priestorov školy

22.12.2011 predvianočný program a požehnanie (galéria)

20.12.2011 Deň otvorených dverí (galéria)

16.12.2011 návšteva vianočných trhov vo Viedni (galéria)

15.12.2011 šachový turnaj

14.12.2011 olympiáda z anglického jazyka ŠK (kat. 2A: Viktória Soročinová (1.G), kat. 2B: Matej Beňo (3.G) + účasť na celoslovenskej recitačnej súťaži Jazykový kvet)

13.12.2011 volejbalový turnaj chlapcov OK

8.12.2011 olympiáda z nemeckého jazyka ŠK

8.12.2011 slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie; návšteva sv. Mikuláša (galéria)

7.12.2011 streľba zo vzduchových zbraní

1.12.2011 volejbalový turnaj dievčat OK

22.11.2011 burza stredných škôl v Žiari nad Hronom

16.11.2011 futbalový turnaj

16.11.2011 Deň študentov - ocenenie 2 našich žiakov primátorkou mesta

10.11.2011 turnaj v stolnom tenise

7.11.2011 informatická súťaž iBobor

5.11.2011 stužková slávnosť, sv. omša o 17:00 vo farskom kostole (galéria)

4.11.2011 výchovný koncert "Zábrany bez zábran"

4.11.2011 poklona a pobožnosť pri relikvii sv. Cyrila (galéria)

3.11.2011 imatrikulácie (galéria)

21.10.2011 vedecké centrum Atlantis, Tekovské múzeum a hvezdáreň - exkurzia z fyziky (galéria)

18.-21.10.2011 turnaj mladých fyzikov (galéria)

5.10.2011 veľtrh vysokých škôl v Bratislave, návšteva parlamentu (galéria)

5.10.2011 praktická časť OZŽ a OČAP

4.10.2011 teoretická časť OZŽ a OČAP

4.10.2011 cezpoľný beh

4.10.2011 spomienka na sv. Františka Assiského - patróna školy (sv. omša o 8:30 vo farskom kostole)

26.9.2011 návšteva Pavla Hrušovského (galéria)

5.9.2011 začiatok šk. roka 2011/2012