• Katolícke gymnázium
    sv. Františka Assiského

 

30.6.2011 koniec školského roka, odovzdávanie vysvedčení (galéria)

15.6.2011 športové súťaže cirkevných škôl Banskobystrickej diecézy (galéria)

14.6 - 15.6.2011 splavovanie Hrona (galéria)

26.5.2011 odovzdávanie maturitných vysvedčení

25.5.2011 maturitná skúška - slovenský jazyk a literatúra, katolícke náboženstvo, biológia, chémia

24.5.2011 maturitná skúška - náuka o spoločnosti, dejepis, slovenský jazyk a literatúra

24.5.2011 Envirofilm

23.5.2011 maturitná skúška - anglický jazyk, nemecký jazyk, informatika, matematika

23.5.2011 OČAP

13.5.2011 rozlúčka so štvrtákmi (galéria)

13.5.2011 anglické divadlo - Monday Morning (galéria)

28.3.2011 Deň učiteľov

17.3.2011 písomná časť maturity z matematiky

16.3.2011 písomná časť maturity z anglického alebo nemeckého jazyka

15.3.2011 Masterclasses 2011 - celosvetový seminár o mikrosvete

15.3.2011 písomná časť maturity zo slovenského jazyka a literatúry

7.3.2011 olympiáda z anglického jazyka (krajské kolo) - M. Beňo (2.G)

5.3.2011 zabíjačka spojená s fašiangovým posedením zamestnancov školy

1.-4.3.2011 lyžiarsky výcvik žiakov 7. ročníka základnej školy a študentov 1. a 2. ročníka gymnázia (galéria)

11.2.2011 biologická olympiáda OK

28.1.2011 odovzdanie vysvedčení

26.1.2011 beseda s PaedDr. Antonom Laučekom PhD. - spisovateľ a prof. literatúry na KU v Ružomberku

19.1.2011 olympiáda v nemeckom jazyku (okresné kolo)

17.1.2011 olympiáda v anglickom jazyku (okresné kolo) - 1. miesto M. Beňo (2.G), 3. miesto J. Kiss (4.G)

11.1.2011 volejbal - dievčatá (okresné kolo)

11.1.2011 posvätenie priestorov školy v novom roku

22.12.2010 predvianočný program a požehnanie

21.12.2010 Deň otvorených dverí (galéria)

17.12.2010 vianočné trhy v SKŠ od 13:00

15.12.2010 výlet do Viedne (galéria)

10.12.2010 exkurzia študentov 1.G - vianočné zvyky

7.12.2010 volejbal - chlapci (okresné kolo)

6.12.2010 návšteva sv. Mikuláša

23.11.2010 basketbal (okresné kolo)

23.11.2010 burza stredných škôl

18.11.2010 imatrikulácie - o 15:00 v telocvični (galéria)

8. - 11.11.2010 EKO školenie - Monitoring životného prostredia

6.11.2010 stužková slávnosť (galéria, pečatenie triednej knihy)

27.10.2010 turnaj v stolnom tenise

12.10.2010 cezpoľný beh - KK v Banskej Bystrici

7.10.2010 72 hodín bez kompromisu - projekt ICM (galéria)

6.10.2010 veľtrh vysokých škôl VAPAC v Bratislave (galéria)

4.10.2010 spomienka na sv. Františka Assiského - patróna školy - sv. omša o 8:30 hod. vo farskom kostole

do 30.9.2010 možnosť zapojiť sa do súťaže o Cenu Scientia Pro Futuro, ktorá sa organizuje vrámci Týždňa vedy a techniky

23.9.2010 cezpoľný beh

2.9.2010 začiatok školského roka 2010/2011 slávnostnou sv. omšou o 8:30 hod. vo farskom kostole, otvorenie a posvätenie priestorov novej školskej budovy o 10:00 hod. pred budovou školy (galéria)