• Katolícke gymnázium
    sv. Františka Assiského

 

Na slávnosť sv. Petra a Pavla naša škola slávnostným Te Deum poďakovala za Božie dary, milosti, pomoc a ochranu počas tohto školského roka. Oslávencovi - pánovi kaplánovi Pavlovi sme poďakovali a popriali ďalšie milosti. Úspešní žiaci boli po sv. omši odmenení a rozlúčili sme sa aj s odchádzajúcimi deviatakmi. Na záver sme poďakovali aj vedeniu školy za ďalší náročný, ale i podnetný rok. V škole žiaci dostali svoje vysvedčenia a tak sa mohli rozísť na prázdniny a dovolenky.