• Katolícke gymnázium
    sv. Františka Assiského

 

V piatok 3. júna sa konal Malý beh Trate mládeže na futbalovom štadióne v Banskej Štiavnici. Našu školu reprezentovalo mnoho šikovných žiakov a študentov, z ktorých sa v kategórii Dorastenci umiestnil Jozef Gibala (3.G) na 1. mieste. Ďakujeme za reprezentáciu školy a blahoželáme!