• Katolícke gymnázium
    sv. Františka Assiského

 

Prvý jún je každý rok venovaný Medzinárodnému dňu detí. Zároveň sme sa však lúčili s našimi maturantmi - žiakmi štvrtého ročníka, ktorí úspešne zmaturovali koncom mája. Zvládli svoju prvú skúšku dospelosti a symbolicky sa s nimi lúčil detský svet. Študenti tretieho ročníka nášho gymnázia im vyzdobili triedu a za prítomnosti vedenia školy a pedagogického zboru zazneli piesne Gaudeamus, Lúčenie... i pár hrejivých slov plných vďaky, úcty, lásky a spomienok a nejednému z nás sa kotúľali po tvári slzy ako hrachy. Do ďalších budúcich študentských alebo pracovných rokov im zo srdca prajeme veľa zdravia a síl.