• Katolícke gymnázium
    sv. Františka Assiského

 

Naši gymnazisti absolvovali v priestoroch školy Kurz kariérneho poradenstva. Prostredníctvom lektoriek z Asociácie lektorov a kariérneho poradenstva si mohli v praxi vyskúšať proces uchádzania sa o zamestnanie, pracovný pohovor, zostavovanie životopisu, či motivačného listu. Podľa reakcií lektoriek naši tretiaci boli veľmi tvoriví a zaujímavá forma školenia bola pre nich veľmi podnetná.